Our Alumni – Volume 2

Nisha Nair

Nisha Nair

India 🇮🇳

VKA POWERMASTER

Xie Xiaoming

Xie Xiaoming

China 🇨🇳

NANJING NORMAL UNIVERSITY
Yasmin Ahmad

Yasmin Ahmad

Malaysia 🇲🇾

NEOONE ASSOOCIATES

Vinod Rajpurohit

Vinod Rajpurohit

India 🇮🇳

PAYPAL
Juan Felipe Torres

Juan Felipe Torres

Colombia 🇨🇴

BROOTA, LEXTER

Peng Chun Hsien

Peng Chun Hsien

Singapore 🇸🇬

CITIBANK
Yu Guang Wei

Yu Guang Wei

China 🇨🇳

QINGDAO RUSSELL IPM BIO-TECH

Thomas Ng

Thomas Ng

Singapore 🇸🇬

EVERCOMM
Migi Manalastas

Migi Manalastas

Philippines 🇵🇭

BOW HOUSE
Zhao Zhao

Zhao Zhao

China 🇨🇳

LA UNICA
Skip to toolbar