References

 • Akıncı, M. (n.d.). İstanbul Gülhane Parkı/Istanbul Gulhane Park. Retrieved from http://www.mehmetakinci.com.tr/gulhane-parki.html
 • Akgül, F. (n.d.). Ağacım/My Tree. Retrieved from http://www.turkishclass.com/poem_10

 • Blogcular Yazar, Ekler, Paylaşırlar. (n.d.). Asırların Şahitleri Zincirli Servi. Retrieved from https://haber.kursistem.com/asirlarin-sahitleri-zincirli-servi.html

 • BBC Türkçe. (2016, February 23). Dokuz soruda Cerattepe: Ne oldu, ne olacak? (Cerattepe in 9 Questions: What Happened, What Will Happen?). Retrieved November 12, 2017, from http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160223_dokuz_soruda_cerattepe

 • Clayton, S. (2003). Environmental Identity: A Conceptual and an Operational Definition. In S. Clayton & S. Opotow (Eds.), Identity and the natural environment: The psychological significance of nature (pp. 45-65). Cambridge, MA: MIT Press.

 • Clayton, S., & Myers, G. (2015). Conservation Psychology (2nd ed.).
 • CNNTürk. (2009, October 14). Kaz Dağları’nda Altın Aramaya Devam (Gold Prospection continues in Mount Ida). Retrieved November 12, 2017, from https://www.cnnturk.com/2009/turkiye/10/14/kaz.daglarinda.altin.aramaya.devam/547593.0/index.html 
 • Dünya Bülteni/ Haber Merkezi. (2016, August 20). 3. Köprü yoluna 5 milyon ağaç dikilecek. Retrieved from http://www.dunyabulteni.net/haberler/374692/3-kopru-yoluna-5-milyon-agac-dikilecek
 • Hürriyet. (2015, July 28). 3. Köprü inşaatına karşı halk denize giriyor. Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/3-kopru-insaatina-karsi-halk-denize-giriyor-29660600
 • Milli Eğitim Bakanlığı/ Ministry of National Education. (2017). Mekansal Bir Sentez: Türkiye/ A Spatial Synthesis: Turkey. In 10. Sınıf Coğrafya Kitabı/10th Grade Geography Book(pp. 149-158). Istanbul, Turkey: Author.

 • Onursal Adıgüzel. (n.d.). 3.Köprü, 3.Havalimanı, Projeler derken hektar hektar ağaç kesilmeye devam ediyor. İstanbul’un kuşbakışı ormanları/ Third Bridge, Third Airport, Projects… Here is satellite images of Istanbul. Retrieved from https://twitter.com/onursaladiguzel/status/597862418455334912
 • Özer AKDEMİR. (2014, January 18). Ağaç Kesimi Komşu Köye İhale Edilmiş/Woodchopping was done by neighbor village. Retrieved from https://www.evrensel.net/haber/76608/agac-kesimi-komsu-koye-ihale-edilmis
 • Sarantalı Köylüm. (n.d.). Tarihte Yolculuk – Zincirli Servi. Retrieved from http://www.sarantalikoylum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232:tarihte-yolculuk-zincirli-servi&catid=49:hatice-opak-bilgin&Itemid=151
 • Sesonline.net. (2007, December 17). Talanı araştırma önergesi: ‘Ekolojik, sosyolojik ve hukuksal yıkım’/ Investigating the Pillage:’Ecologically, Sociologically and Juridical Destruction’. Retrieved from http://www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=50298
 • Sözcü. (2017, September 6). Muğla’da orman yangını söndürülemiyor! Zeytinköy tamamen boşaltılıyor/ Forest fire in Muğla couldn’t be stopped. Retrieved from http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/muglada-orman-yangini-cevre-evler-risk-altinda-2001231/
 • T24. (2015, July 29). Mahkemenin iptal kararına rağmen 3. köprü yolları inşası devam ediyor/Altough the decision of court, construction of third brige goes on. Retrieved from http://t24.com.tr/haber/mahkemenin-iptal-kararina-ragmen-3-kopru-yollari-ibsasi-devam-ediyor,304428
 • T.C. Edremit Kaymakamlığı (District Governership of Edremit). (n.d.). Kazdağlarında Yetişen Endemik Bitkiler (Endemic Plants in Mount Ida). Retrieved November 7, 2017, from http://www.balikesir-edremit.gov.tr/endemik
 • TMMOB (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects). (2016). TMMOB Cerattepe Raporu. Retrieved from Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti website: https://web.archive.org/web/20160221210113/http://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/cerattepe.pdf

 • Turkish Language Class. (n.d.). Ceviz Ağacı/ The Walnut Tree. Retrieved from http://www.turkishclass.com/poem_162

 • TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey). (2014, December 26). Türkiye’de Kaç Tane Bitki Vardır, Bunlardan Kaç Tanesi Endemiktir? (How Many Plants Exits in Turkey, How Many of Them are Endemic?). Retrieved from http://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/turkiyede-kac-tane-bitki-vardir-bunlardan-kac-tanesi-endemiktir