Birds

 

Maleo (Macrocephalon maleo)

Elegant sunbird (Aethopyga duyvenbodei)